въздействие

въздействие
същ. - влияние, давление
същ. - господство, надмощие, авторитет
същ. - власт, владичество, управление, ръководство, контрол
същ. - именитост, известност, слава, значение
същ. - мая, фермент, активизиращ елемент
същ. - острота, ефект, проницателност
същ. - отражение, последица
същ. - сила
същ. - средство, фактор

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • оказвам въздействие — словосъч. въздействувам, влияя, повлиявам, внушавам, оказвам влияние словосъч. проливам, прониквам в, променям, преобразявам …   Български синонимен речник

  • сила на въздействие — словосъч. ефикасност, действеност, резултатност …   Български синонимен речник

  • Gotse Delchev — Infobox revolution biography name=Georgi Nikolov Gotse Delchev Гоце Делчев lived= January 23, 1872–May 4, 1903 dateofbirth= January 23, 1872 placeofbirth= Kilkis, Ottoman Empire (now Greece) dateofdeath= death date and age|1903|5|4|1872|1|23… …   Wikipedia

  • авторитет — същ. престиж, влияние, респект, тежест, важност, значение, обаяние, уважение, достойнство същ. власт, мощ, сила, господство същ. владичество, надмощие, управление, ръководство, контрол, въздействие …   Български синонимен речник

  • активизиращ елемент — словосъч. мая, фермент, влияние, въздействие …   Български синонимен речник

  • взаимодействие — същ. влияние, въздействие, причинност, каузалитет, причинна връзка, връзка, зависимост, обусловеност …   Български синонимен речник

  • владичество — същ. господство, власт, властвуване, надмощие, хегемония, мощ, авторитет същ. влияние същ. управление, ръководство, контрол, въздействие същ. могъщество същ. иго, робство, ярем …   Български синонимен речник

  • власт — същ. господство, владичество, мощ, авторитет, могъщество, сила, надмощие, хегемония същ. управление, началство същ. влияние, въздействие, натиск, давление същ. ръководство, контрол същ. разполагане, владеене същ. пълномощ …   Български синонимен речник

  • влияние — същ. авторитет, престиж, тежест същ. господство, власт, надмощие същ. натиск, въздействие, давление, внушение същ. значение, важност, сила същ. владичество същ. управление, ръководство, контрол …   Български синонимен речник

  • внушение — същ. въздействие, влияние, натиск, вдъхновение, съвет, подстрекателство същ. хипноза, самовнушение същ. намек, подмятане, подхвърляне същ. подсказване същ. идея, предложение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”